Mercedes Benz ได้เปิดเผยข้อมูลของ New GLE ว่าอาจจะเป็นรถ Plug-in Hybrid คันแรกที่สามารถวิ่งไฟฟ้าอย่างเดียวได้ระยะทางกว่า 100 กม ซึ่งจากเดิมในรุ่นเก่าสามารถวิ่งได้ประมาณ 20-30 กม เท่านั้น ซึ่ง New GLE จะวางจำหน่ายในโชว์รูมช่วงปี 2019 ในโมเดลของปี 2020 และทางเบนซ์อาจจะมีออปชั่น Plug-in Hybrid เพิ่มในอีกหลายรุ่นที่กำลังจะวางจำหน่ายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ในขณะที่ BMW นั้นก็ได้กล่าวว่าสามารถทำได้ระยะทางกว่า 100 กมเช่นกันในระบบไฟฟ้า โดยจะทำสำเร็จในช่วงปี 2020 ซึ่งจะช้ากว่าทางเบนซ์ประมาณ 1 ปี